Author Archives: levantrung297@gmail.com

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hòa Bình thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô nhãn hiệu Toyota Landcruiser 07 chỗ ngồi […]