Category Archives: ĐỀ TÀI KHOA HỌC

https://www.fshare.vn/file/SUK15E8PKE43 Kỹ năng giao tiếp của DD- Điều Dưỡng Nguyễn Thị Hải Huyền https://www.fshare.vn/file/GOQFMJKWN7T7 NC Tăng Huyết Áp- BS Đỗ Xuân Khánh – BS Trương Thanh Hải https://www.fshare.vn/file/T3LIGGOTPVZ2 QLBV Bằng CNTT- CN Trung https://www.fshare.vn/file/NXHD5BU3KCP9 SKSS vị thành niên- BS Sơn https://www.fshare.vn/file/ZN23W4IZ5GJ2 Thực trạng sử dụng BS tại các TYT- Tạ Trí Trung – Lê Lâm