DANH MỤC VIỆN PHÍ

Siêu âm Doppler mầu tim

185500

Siêu âm mầu đầu dò âm đạo

414500

Siêu âm mầu Doppler mạch máu

185500

Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

370000

Siêu âm mầu đầu dò trực tràng

414500

Siêu âm tổng quát

35000

Siêu âm sản phụ khoa

35000

Siêu âm tuyến giáp

35000

Siêu âm khớp

35000

Nội soi tai mũi họng

130000

Nội soi tai

68500

Nội soi họng

68500

Nội soi dạ dày tá tràng

233500

Nội soi mũi xoang

125500

Nội soi tai

125500

Nội soi Tai - Mũi - Họng

158500

Điện tâm đồ

30000

Holter điện tâm đồ

120000

Holter huyết áp

120000

Điện tâm đồ gắng sức

70000

HbsAg (Test nhanh - dịch vụ)

60000

Đinh lượng Glucose (lần 2)

24000

Anti HCV (Test nhanh - Dịch vụ)

60000

Điện giải đồ

36000

Điện giải đồ

36000

Calci

12000

Điện giải đồ

36000

Thời gian máu chảy (phương pháp Duke)

9000

Co cục máu đông

10000

Máu lắng bằng phương pháp thủ công

16000

Tìm ký sinh trùng sốt rét

30000

Tổng phân tích tế bào bằng máy tự động

75000

Định nhóm máu hệ ABO trên phiến đá hoặc trên giấy

27000

Máu lắng bằng máy tự động

30000

Thời gian máu chảy (phương pháp Ivy)

30000

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (phương pháp thủ công)

26000

Thời gian máu đông

3000

 

Tải file viện phí đầy đủ tại đây

 

 

Thong ke

Đội ngũ bác sĩ