Đề tài khoa học năm 2008

11/12/2015 12:19

 

https://www.fshare.vn/file/SUK15E8PKE43

Kỹ năng giao tiếp của DD- Điều Dưỡng Nguyễn Thị Hải Huyền

https://www.fshare.vn/file/GOQFMJKWN7T7

NC Tăng Huyết Áp- BS Đỗ Xuân Khánh - BS Trương Thanh Hải

https://www.fshare.vn/file/T3LIGGOTPVZ2

QLBV Bằng CNTT- CN Trung

https://www.fshare.vn/file/NXHD5BU3KCP9

SKSS vị thành niên- BS Sơn

https://www.fshare.vn/file/ZN23W4IZ5GJ2

Thực trạng sử dụng BS tại các TYT- Tạ Trí Trung - Lê Lâm

Thong ke

Đội ngũ bác sĩ