Giới thiệu Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình

Giới thiệu Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình

Địa chỉ cơ quan: Ngõ 76, đường Hòa Bình, Tổ 9 Phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình
Điện thoại: 0218. 3852.493
Mail: benhvienhb@gmail.com

1/ Quá trình hình thành và phát triển:

Được thành lập theo Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 12/04/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

2/ Chức năng nhiệm vụ:

Khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn thành phố và các huyện xã lân cận.

3/ Tổ chức bộ máy:

Quy mô 110 giường bệnh, biên chế 90. Gồm 4 phòng: Phòng điều dưỡng, Phòng tổ chức hành chính, phòng tài chính kế toán, phòng kế hoạch tổng hợp.

Có 10 khoa 03 phòng khám đa khoa khu vực: Khoa khám bệnh, Khoa Nội-Nhi-Lây , Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Ngoại,  Khoa Sản , Liên chuyên khoa RHM-TMH-Mắt ,Khoa Y học cổ truyền, Khoa Xét nghiệm , Khoa Chuẩn đoán Hình ảnh, Khoa Dược, Phòng khám phương lâm, Phòng khám ĐKKV Sông Đà, Phòng khám ĐKKV Chăm Mát