Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình

Khu khám bệnh – Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình

Địa chỉ cơ quan: Ngõ 76 đường Hòa Bình Tổ 9 Phường Tân Hòa thành phố Hòa Bình
Điện thoại: 0218. 3852.493
Mail: benhvienhb@gmail.com

1/ Quá trình hình thành và phát triển:

Được thành lập theo Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 12/04/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

2/ Chức năng nhiệm vụ:

Khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn thành phố và các huyện xã lân cận.

3/ Tổ chức bộ máy:

Quy mô 110 giường bệnh, biên chế 90. Gồm 4 phòng: Phòng điều dưỡng, Phòng tổ chức hành chính, phòng tài chính kế toán, phòng kế hoạch tổng hợp.

Có 10 khoa 03 phòng khám đa khoa khu vực: Khoa khám bệnh, Khoa Nội-Nhi-Lây , Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Ngoại,  Khoa Sản , Liên chuyên khoa RHM-TMH-Mắt ,Khoa Y học cổ truyền, Khoa Xét nghiệm , Khoa Chuẩn đoán Hình ảnh, Khoa Dược, Phòng khám phương lâm, Phòng khám ĐKKV Sông Đà, Phòng khám ĐKKV Chăm Mát

4/  Danh sách, số điện thoại của lãnh đạo

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1 Phạm Kỳ Sơn Giám đốc- Bác sĩ CK II

0903.247.181

2 Nguyễn Văn Hải Phó Giám đốc – Bác sĩ CKII

0915.097.797

3 Trần thị Tâm Phó Giám đốc – Bác sĩ ck I

0984.350.828

4 Lỗ thị Tâm TK khám bênh

0123.310.1068

5 Trương thanh Hải TK Hồi sức cấp cứu

0978.820.555

6 Bùi văn Ngự TK Ngoại

0986.714.270

7 Đỗ Xuân Khánh TK Nội-Nhi-Lây

0912.270.877

8 Đặng Ngọc Anh TK LCK RHM-RMH-Mắt

0912.167.100

9 Trần Thị Huệ TK Y học cổ Truyền

0982.362.050

10 Trần thị Lan Anh TK Xét nghiệm

0974.231.772

11 Dương Ngọc Hoàng TK chuẩn đoán hình ảnh

0168.5886.914

12 Đỗ thị Tố Uyên TK Dược

0972.528.836

13 Lê Lâm TP Tổ chức hành chính

0983.356.354

14 Tạ Trí Trung TP Kế hoạch tổng hợp

0914.601.368

15 Đỗ văn Trung Kế Toán trưởng

0914.402.527

16 Nguyễn Hữu Thọ Điều dưỡng trưởng

0987.360.370

17 Nguyễn thị Hường Trưởng PK Phương Lâm

09114.266.081

18 Nhữ thị Thu Hà Trưởng PK Sông đà

0944.412.872

19 Nguyễn thị Nga Trưởng Pk Chăm Mát

0917.631.666

20 Hoàng Xuân Trường Phụ trách CNTT

0972.545.520