TIN TỨC & SỰ KIỆN

Hướng tới sự hài lòng của người bệnh

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

ĐỔI MỚI ĐỂ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y Tế Tỉnh Hòa Bình , Lãnh đạo của Thành Ủy, HĐND, UBND Thành Phố Hòa Bình, Trung tâm y tế Thành Phố Hòa Bình đã nỗ lực góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thành phố và những vùng lân cận.

Bài viết liên quan