THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hòa Bình thông báo việc lựa chọn Tổ chức
đấu giá tài sản là xe ô tô nhãn hiệu Toyota Landcruiser 07 chỗ ngồi thanh lý, cụ thể
như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
1.1. Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hòa Bình;
1.2. Địa chỉ: Phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:
2.1. Tên tài sản: Xe ô tô nhãn hiệu Landcruiser 07 chỗ ngồi;
2.2. Số lượng: 01 chiếc;
2.3. Chất lượng của tài sản: Do thời gian sử dụng lâu, hiện tại xe đã xuống
cấp, trang thiết bị trên xe đã cũ, điều hòa hỏng, tay lái dơ, máy nổ không ổn định,
hộp số chảy dầu, lốp mòn, thân vỏ nhiều chỗ xước. Hiện tại xe bị hỏng nặng.
3. Tổng giá khởi điểm tài sản: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:
4.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo
đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là Tổ chức
đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với
Sở tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu
giá viên; có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức trên
địa bàn tỉnh trong thời hạn 03 tháng gần nhất.
4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của
pháp luật;
4.5. Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và có tên trong
danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
4.6. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận
đầu tư hoặc Quyết định thành lập.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa
chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu
điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).
5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hòa Bình (Số điện
thoại: 0218 3852483).
Địa chỉ: Phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình thông báo để các Tổ chức đấu giá tài
sản biết và đăng ký./.