🏥Đoàn thanh niên Trung tâm y tế TP Hòa Bình đồng hành cùng Chương trình “Cơm 0 đồng” tháng 9 :

🏥Đoàn thanh niên Trung tâm y tế TP Hòa Bình đồng hành cùng Chương trình “Cơm 0 đồng” tháng 9 :
🍀Với 190 xuất cơm, 50 xuất bánh kẹo và sữa tặng đơn vị Trung tâm công tác xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình.
♥ Đơn vị tài trợ :
“Nhóm cơm 0 đồng thiện tâm”
Có thể là hình ảnh về 11 người, trẻ em và văn bản cho biết 'CHƯƠNG TRÌNH TRAO QUÀ TẠI TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUÝ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH HFA BÌNH Hòa ngày 20 tháng 2023 WADEK KAKA HN'
Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 14 người và mọi người đang học
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Tiệm Cơm Nhà Chan Cơm Văn Phòng Cơm Suất Cơm Hộp'
Có thể là hình ảnh về đậu phụ
Có thể là hình ảnh về văn bản

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *