I.GIÁM ĐỐC

BSCKII. PHẠM KỲ SƠN

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình

 

II.PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCKII. TRẦN THỊ TÂM

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình

 

 

BSCKI. PHẠM NGỌC KHANH

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình

 

 

BSCKI. HOÀNG ĐẠI TÁ

Chức vụ:  Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình