Đoàn Thanh Niên Trung tâm y tế TP Hòa Bình với chương trình từ thiện tặng 150 xuất cơm và cháo cho Người Bệnh CS1 và CS 2 Trung tâm y tế TP Hòa Bình

Thứ Bảy, Ngày 12/08/2023
Đoàn Thanh Niên Trung tâm y tế TP Hòa Bình với chương trình từ thiện tặng 150 xuất cơm và cháo cho Người Bệnh CS1 và CS 2 Trung tâm y tế TP Hòa Bình
♥ Đơn vị tài trợ :
“Nhóm cơm 0 đồng thiện tâm”
♥ Đơn vị đồng hành :
Đoàn TN Phường Thịnh lang
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *