HỘI DIỄN VĂN NGHỆ NĂM 2023 ” TỰ HÀO CHIẾN SỸ NGÀNH Y “

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ NĂM 2023
” TỰ HÀO CHIẾN SỸ NGÀNH Y “
🥰🏥🥰🏥🥰🏥🥰🏥🥰
Ngày 07/07/2023 Đội văn nghệ trung tâm y tế TP Hòa Bình đã tham gia Hội diễn văn nghệ:
“Tiếng hát công nhân viên chức, lao động ngành Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2023”.
🍀Tham dự có 53 tiết mục đến từ 26 đội diễn. Với hơn 400 diễn viên đến từ các đơn vị công đoàn cơ sở.
🍀 Trung tâm y tế TPHB mang đến Hội diễn với ba tiết mục gồm: Múa, tốp ca và tam ca. Đội đã xuất sắc mang về nhiều thành tích góp phần làm nên thành công chung của Hội diễn.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *