TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HÒA BÌNH
Địa chỉ: Tổ 8 – Phường Tân Hòa – TP. Hòa Bình
Điện thoại: 02183.853.896
Email: benhvienhb@gmail.com