– Quá trình thành lập và phát triển:

Ngày 25 tháng 12 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ra Quyết định số 156/QĐ-SYT sáp nhập Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình và Trung tâm Dân số – KHHGĐ thành phố Hòa Bình vào Trung tâm Y tế Thành phố Hòa Bình.

Đến ngày 30 tháng 01 năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ra Quyết định số 156/QĐ-SYT về việc sáp nhập Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn vào Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình, trực thuộc Sở Y tê tỉnh Hòa Bình.