Năm 2017 Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hòa Bình và các trạm Y tế xã, phường thuộc thành phố Hòa Bình.

Ngày 01 tháng 01 năm 2019, Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình được sáp nhập thêm hai đơn vị là Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình và Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hòa Bình theo Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; thực hiện đồng thời ba chức năng là khám chữa bệnh, y tế dự phòng, Dân số.

Ngày 01 tháng 02 năm 2020, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn sáp nhập vào Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình theo Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Y tế; có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu, tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế Hòa Bình, đơn vị đã được đầu tư trang bị thêm nhiều máy móc, các trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn cơ bản đáp ứng với yêu cầu phân tuyến kỹ thuật như: Máy sốc điện, Máy thở, Dao mổ điện, Máy xét nghiệm sinh hoá máu, Sinh hoá nước tiểu, Máy siêu âm, Điện tim,… hệ thống trang thiết bị hiện đại được nâng cấp hàng năm như  Máy siêu âm 4D, Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động; Huyết học, Máy đo loãng xương…
Nhờ đó, chất lượng khám chữa và điều trị tại Trung tâm không ngừng được nâng cao, đáp ứng được cơ bản nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.