Thông báo

Hướng dẫn 1466/HD-SYT; V/v phân cấp quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Công văn số 1450/SYT-TCCB; V/v khảo sát thực trạng năng lực nghề nghiệp bác sĩ diện cử tuyển giai đoạn 1991 - 2015


Công văn số 1448/SYT-NVY; V/v thực hiện công điện khản số 08/CĐ-UBND ngày 14/8/2017


Công văn số 1436/SYT-NVY; Vv thực hiện công điện khẩn số 07/CĐ-UBND ngày 11/8/2017


Công khai viện phí mới hiệu lực 22/08/2016


Hướng dẫn 1466/HD-SYT; V/v phân cấp quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Công văn số 1450/SYT-TCCB; V/v khảo sát thực trạng năng lực nghề nghiệp bác sĩ diện cử tuyển giai đoạn 1991 - 2015


Công văn số 1448/SYT-NVY; V/v thực hiện công điện khản số 08/CĐ-UBND ngày 14/8/2017


Công văn số 1436/SYT-NVY; Vv thực hiện công điện khẩn số 07/CĐ-UBND ngày 11/8/2017


Công khai viện phí mới hiệu lực 22/08/2016


Hướng dẫn 1466/HD-SYT; V/v phân cấp quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Công văn số 1450/SYT-TCCB; V/v khảo sát thực trạng năng lực nghề nghiệp bác sĩ diện cử tuyển giai đoạn 1991 - 2015


Công văn số 1448/SYT-NVY; V/v thực hiện công điện khản số 08/CĐ-UBND ngày 14/8/2017


Công văn số 1436/SYT-NVY; Vv thực hiện công điện khẩn số 07/CĐ-UBND ngày 11/8/2017


Công khai viện phí mới hiệu lực 22/08/2016


Hướng dẫn 1466/HD-SYT; V/v phân cấp quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Công văn số 1450/SYT-TCCB; V/v khảo sát thực trạng năng lực nghề nghiệp bác sĩ diện cử tuyển giai đoạn 1991 - 2015


Công văn số 1448/SYT-NVY; V/v thực hiện công điện khản số 08/CĐ-UBND ngày 14/8/2017


Công văn số 1436/SYT-NVY; Vv thực hiện công điện khẩn số 07/CĐ-UBND ngày 11/8/2017


Công khai viện phí mới hiệu lực 22/08/2016


Hướng dẫn 1466/HD-SYT; V/v phân cấp quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Công văn số 1450/SYT-TCCB; V/v khảo sát thực trạng năng lực nghề nghiệp bác sĩ diện cử tuyển giai đoạn 1991 - 2015


Công văn số 1448/SYT-NVY; V/v thực hiện công điện khản số 08/CĐ-UBND ngày 14/8/2017


Công văn số 1436/SYT-NVY; Vv thực hiện công điện khẩn số 07/CĐ-UBND ngày 11/8/2017


Công khai viện phí mới hiệu lực 22/08/2016


Hướng dẫn 1466/HD-SYT; V/v phân cấp quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Công văn số 1450/SYT-TCCB; V/v khảo sát thực trạng năng lực nghề nghiệp bác sĩ diện cử tuyển giai đoạn 1991 - 2015


Công văn số 1448/SYT-NVY; V/v thực hiện công điện khản số 08/CĐ-UBND ngày 14/8/2017


Công văn số 1436/SYT-NVY; Vv thực hiện công điện khẩn số 07/CĐ-UBND ngày 11/8/2017


Công khai viện phí mới hiệu lực 22/08/2016


Hướng dẫn 1466/HD-SYT; V/v phân cấp quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Công văn số 1450/SYT-TCCB; V/v khảo sát thực trạng năng lực nghề nghiệp bác sĩ diện cử tuyển giai đoạn 1991 - 2015


Công văn số 1448/SYT-NVY; V/v thực hiện công điện khản số 08/CĐ-UBND ngày 14/8/2017


Công văn số 1436/SYT-NVY; Vv thực hiện công điện khẩn số 07/CĐ-UBND ngày 11/8/2017


Công khai viện phí mới hiệu lực 22/08/2016


Hướng dẫn 1466/HD-SYT; V/v phân cấp quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Công văn số 1450/SYT-TCCB; V/v khảo sát thực trạng năng lực nghề nghiệp bác sĩ diện cử tuyển giai đoạn 1991 - 2015


Công văn số 1448/SYT-NVY; V/v thực hiện công điện khản số 08/CĐ-UBND ngày 14/8/2017


Công văn số 1436/SYT-NVY; Vv thực hiện công điện khẩn số 07/CĐ-UBND ngày 11/8/2017


Công khai viện phí mới hiệu lực 22/08/2016Hide Main content block

logo 2zika

  1. Tin hoạt động ngành
  1. Bệnh thường gặp

KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do siêu vi trùng tên là Dengue (Đăn-gơ) gây ra. Bệnh lây do muỗi vằn hút máu truyền siêu vi trùng từ người bệnh sang người lành. Mu...

Hoctaptamguong-hcm

  1. Kiến thức y học

Chủ động phòng bệnh cúm mùa

Chủ động phòng bệnh cúm mùa

Chủ động phòng bệnh cúm mùa       Thuốc trị cúm luôn bán chạy trong thời điểm bệnh cúm vào mùa “đỉnh”. (HBĐT) - Làm nghề bán hàng, thường xuyên ti...

  1. Thông tin khám chữa bệnh
  2. Dịch vụ y khoa

KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do siêu vi trùng tên là Dengue (Đăn-gơ) gây ra. Bệnh lây do muỗi vằn hút máu truyền siêu vi trùng từ người bệnh sang người lành. Mu...

Chúng tôi đã yên tâm chạy thận ở đây

Chúng tôi đã yên tâm chạy thận ở đây

    (HBĐT) - Ngày 26/6, sau một tháng xảy ra sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, chúng tôi có mặt tại đơn nguyên thận nhân tạo thuộc khoa cấp cứu, Bệnh viện đa...

Hệ thống thông tin chung

 congthongtin
vanban
 thudientu1
Quanly VB

Tin video

Liên kết website

dienthoaivn

Đội ngũ bác sỹ