Thông báo

Kết luận Hội nghị giao ban Chi cục Chăn nuôi và Thú y tháng 12/2016


Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020


Lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017


Quyết định số 21/QĐ-CCCN&TY ngày 18/01/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc phân công nhiệm vụ các phòng chuyên môn phụ trách, hỗ trợ các Trạm năm 2017


Các đơn vị hoàn thành việc đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành công việc đối với cán bộ, viên chức của Trạm và chuẩn bị báo cáo tiến độ trong tháng về Chi cục theo đúng quy định


Kết luận Hội nghị giao ban Chi cục Chăn nuôi và Thú y tháng 12/2016


Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020


Lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017


Quyết định số 21/QĐ-CCCN&TY ngày 18/01/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc phân công nhiệm vụ các phòng chuyên môn phụ trách, hỗ trợ các Trạm năm 2017


Các đơn vị hoàn thành việc đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành công việc đối với cán bộ, viên chức của Trạm và chuẩn bị báo cáo tiến độ trong tháng về Chi cục theo đúng quy định


Kết luận Hội nghị giao ban Chi cục Chăn nuôi và Thú y tháng 12/2016


Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020


Lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017


Quyết định số 21/QĐ-CCCN&TY ngày 18/01/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc phân công nhiệm vụ các phòng chuyên môn phụ trách, hỗ trợ các Trạm năm 2017


Các đơn vị hoàn thành việc đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành công việc đối với cán bộ, viên chức của Trạm và chuẩn bị báo cáo tiến độ trong tháng về Chi cục theo đúng quy định


Kết luận Hội nghị giao ban Chi cục Chăn nuôi và Thú y tháng 12/2016


Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020


Lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017


Quyết định số 21/QĐ-CCCN&TY ngày 18/01/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc phân công nhiệm vụ các phòng chuyên môn phụ trách, hỗ trợ các Trạm năm 2017


Các đơn vị hoàn thành việc đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành công việc đối với cán bộ, viên chức của Trạm và chuẩn bị báo cáo tiến độ trong tháng về Chi cục theo đúng quy định


Kết luận Hội nghị giao ban Chi cục Chăn nuôi và Thú y tháng 12/2016


Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020


Lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017


Quyết định số 21/QĐ-CCCN&TY ngày 18/01/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc phân công nhiệm vụ các phòng chuyên môn phụ trách, hỗ trợ các Trạm năm 2017


Các đơn vị hoàn thành việc đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành công việc đối với cán bộ, viên chức của Trạm và chuẩn bị báo cáo tiến độ trong tháng về Chi cục theo đúng quy định


Kết luận Hội nghị giao ban Chi cục Chăn nuôi và Thú y tháng 12/2016


Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020


Lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017


Quyết định số 21/QĐ-CCCN&TY ngày 18/01/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc phân công nhiệm vụ các phòng chuyên môn phụ trách, hỗ trợ các Trạm năm 2017


Các đơn vị hoàn thành việc đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành công việc đối với cán bộ, viên chức của Trạm và chuẩn bị báo cáo tiến độ trong tháng về Chi cục theo đúng quy định


Kết luận Hội nghị giao ban Chi cục Chăn nuôi và Thú y tháng 12/2016


Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020


Lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017


Quyết định số 21/QĐ-CCCN&TY ngày 18/01/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc phân công nhiệm vụ các phòng chuyên môn phụ trách, hỗ trợ các Trạm năm 2017


Các đơn vị hoàn thành việc đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành công việc đối với cán bộ, viên chức của Trạm và chuẩn bị báo cáo tiến độ trong tháng về Chi cục theo đúng quy định


Kết luận Hội nghị giao ban Chi cục Chăn nuôi và Thú y tháng 12/2016


Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020


Lịch trực tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017


Quyết định số 21/QĐ-CCCN&TY ngày 18/01/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y về việc phân công nhiệm vụ các phòng chuyên môn phụ trách, hỗ trợ các Trạm năm 2017


Các đơn vị hoàn thành việc đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành công việc đối với cán bộ, viên chức của Trạm và chuẩn bị báo cáo tiến độ trong tháng về Chi cục theo đúng quy địnhHide Main content block

logo 2zika

  1. Tin hoạt động ngành
  1. Bệnh thường gặp

Hội nghị tổng kết ngành NN&PTNT năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

Hội nghị tổng kết ngành NN&PTNT năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

Ngày 26/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuâ...

Hoctaptamguong-hcm

  1. Kiến thức y học

Triển khai công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi của tỉnh

Triển khai công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi của tỉnh

Từ ngày  20 -28/12/2016Sở Nông nghiệp & PTN phối hợp với cơ quan Báo Hòa Bình, Đài PT & TH tỉnh tổ chức kiểm tra công tác phát triển chăn nuôi và thực hiện phòng chống...

  1. Thông tin khám chữa bệnh
  2. Dịch vụ y khoa

VỤ VIỆC SẢN PHỤ ĐẺ RƠI TẠI BỆNH VIỆN - NGUYÊN NHÂN KHÔNG TỪ PHÍA CÁN BỘ Y TẾ

Vừa qua, thông tin một sản phụ đẻ rơi tại tầng I Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được lan truyền trên mạng xã hội gây nên những thông tin trái chiều và có những bình luận không...

Nội dung đang cập nhật (5)

Nội dung đang cập nhật

Hệ thống thông tin chung

 congthongtin
vanban
 thudientu1
Quanly VB

Tin video

Liên kết website

dienthoaivn

Đội ngũ bác sỹ